DREIGEND FAILLISSEMENT?

 • Onderneming in moeilijkheden?
 • Omgaan met schuldeisers, deurwaarders en incassobureau’s?
 • Omgaan met bijzonder beheer of intensief beheer van de bank?
 • Belastingschulden?
 • (Dreigende) kredietopzegging?
 • Uw faillissement zelfs al aangevraagd?
Levensvatbare ondernemingen hoeven niet failliet te gaan!

Liquiditeit en werkkapitaal

 • Liquiditeitsproblemen?
 • Cashflow opgedroogd?
 • Slecht of laat betalende klanten?
 • Te veel dubieuze debiteuren?
 • (Te) grote voorraad positie?
 • (Te) veel onderhanden werk?
 • Sneller factureren?
 • Liquiditeitsprognose nodig?
 • Grijp op tijd in, want de bank financiert nauwelijks nog werkkapitaal!
Goed werkkapitaal beheer is cruciaal voor de onderneming in moeilijkheden!

Juridisch advies

 • Wat kunt u doen en wat moet u zeker niet doen?
 • Bestuurdersaansprakelijkheid: bent u als bestuurder privé aansprakelijk als uw B.V. failliet gaat?
 • Onrechtmatig handelen.
 • Moet u wel meewerken aan eisen en verzoeken van schuldeisers?
 • Extra zekerheden verschaffen of niet?
Financiële problemen hebben vaak grote juridische gevolgen!

WAT KRIJGT U?

 • Direct concrete hulp, geen dikke rapporten.
 • Hulp van een ondernemer die weet wat u meemaakt.
 • Hulp met oplossen van uw problemen; geen aanwijzingen vanaf de zijlijn.
 • Hulp bij de gesprekken met schuldeisers.
 • Relevantie financiële EN juridische kennis, specifiek voor bedrijven in moeilijkheden.
Laat u bijstaan door Emerges!

Financiële moeilijkheden?

Dreigt uw onderneming in financiële moeilijkheden te komen of heeft zij al financiële problemen? Emerges B.V. kan u helpen.

Bij insolventie of dreigend faillissement moeten uw korte-termijn werkkapitaal en cashflow heel goed beheerd worden, en u heeft behoefte aan gedegen juridisch advies. Dat is precies wat Emerges doet, waardoor uw kans op overleven maximaal wordt. En u móét overleven om uw herstelplan te kunnen maken en invoeren.

Binnen het (klein-)mkb heeft Emerges een goede staat van dienst in het voorkómen van faillissementen. En daarmee in het voorkómen van schade bij uw onderneming en uw werknemers, maar ook voor u als privépersoon. Dat is belangrijk, want ondernemers – en met name dga’s – raken bij een faillissement van hun onderneming in privé soms ook zeer beschadigd.

Bij levensvatbare ondernemingen kan met goed preventiewerk veel schade worden voorkomen voor alle betrokkenen, maar ook heel wat waardevernietiging. Op korte termijn moeten dan in elk geval het werkkapitaal en de kasstroom goed beheerd worden. De juridische positie bepaalt voor een groot deel de beste koers voor uw onderneming en voor u zelf.

Emerges kan u in deze fase goed helpen; naast u, en niet vanaf de zijlijn. Bijvoorbeeld door het contact met schuldeisers van u over te nemen.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Overigens, ‘emerges’ is Latijn voor ‘jij zult bovenkomen’, oftewel ‘jij zult erbovenop komen’.

Schuldeisers

Emerges-BV-Insolventie-Schuldeisers-incassobureau's-deurwaarders
 • Crediteuren, incassobureau’s en deurwaarders blijven bellen?
 • U bent teveel tijd kwijt met schuldeisers maar u moet ook geld verdienen om ze te betalen?
 • U komt niet meer aan ondernemen toe?
 • Crediteuren geloven u niet meer?
 • Incassokosten terecht?

Belastingdienst

Belastindienst, belastingschuld, invordering, ontvanger, belastingdeurwaarder, uitstel van betaling belasting
 • Uitstel van betaling aanvragen.
 • Een betalingsregeling treffen.
 • Sanering van belastingschuld.
 • Beslaglegging door Belastingdienst.
 • Fiscale eenheid.
 • Betalingsonmacht melden.
 • Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder van B.V.

Bank

Bank, bijzonder beheer, intensief beheer, kredietopzegging, zekerheden, bank zegt krediet op, omgaan met de bank, omgaan met bijzonder beheer
 • Bijzonder beheer ingeschakeld?
 • Bank zegt de financiering op? Kan dat zomaar?
 • Zekerheden en garanties; wat en hoe?
 • Bank vraagt extra zekerheden.
 • Privé-garanties geven? Moet u daar aan meewerken?
 • Kredietafwikkeling; hoe leidt u dat in goede banen?
Contactpagina

Neem vrijblijvend contact op!