Problemen voorkomen

Een goede juridische inrichting van de onderneming kan veel problemen voorkomen. En als er dan toch problemen ontstaan, kan het de gevolgen (en kosten!) daarvan beheersbaar houden.

Als een organisatie geen eigen jurist in dienst heeft kan het wel heel plezierig zijn als je er altijd over een kan beschikken. Ook al is deze niet bij u in dienst.
Hoe vaak neem je als ondernemer beslissingen die je best even had willen spiegelen met een jurist?

Veel ondernemingen laten deze werkzaamheden liggen, of laten ze door een advocaat doen. Met het tweede is op zich niets mis, maar het is niet altijd efficiënt. Met het eerste is wel wat mis; u neemt vermijdbare risico’s.
Hoe makkelijk zou het zijn als u periodiek uw “eigen” jurist in huis kunt hebben en u hem naar believen kunt inzetten maar alleen betaalt wat u afneemt?
Emerges B.V. heeft daarom het bedrijfsjuridisch abonnement ontwikkeld.

Het bedrijfsjuridisch abonnement

Het abonnement is gebaseerd om een vast aantal dagen of dagdelen inzet per maand. U huurt dus per dag of dagdeel uw eigen jurist in. En daar hoort een vaste prijs bij.
Maar ook als u niet voor een hele dag of dagdeel per maand vragen hebt kan die tijd worden besteed aan het invullen van de juridische functie.
Deze juridische functie bestaat uit de volgende onderdelen.

  1. Preventie: een doorlichting van de onderneming met een rapportage van juridische risico’s. Voor die dingen die daar uit komen en die aandacht behoeven krijgt u een voorstel voor oplossing. Zonder verplichtingen. Te denken valt aan het updaten van overeenkomsten met klanten en Algemene Voorwaarden van Levering.
  2. Probleemoplossing: dit kan zijn het sparren over beslissingen die te nemen zijn, maar ook het oplossen van conflicten, tot of tot en met het begeleiden van een juridische procedure. Streven is altijd een buitengerechtelijke oplossing, maar indien dat niet mogelijk is kan natuurlijk ook altijd bemiddeld worden bij het vinden van de juiste advocaat tegen de juiste condities.
  3. Juridisch management: denk aan het bijhouden van statutaire en vennootschappelijke zaken als maken van aandeelhoudersbesluiten, managementovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, deponering van jaarstukken, of de controle van deze zaken als ze door anderen worden uitgevoerd.

Legal scan

Door middel van een legal scan leggen we de hele juridische status van de onderneming bloot. Uit de scan volgt een rapport met aandachtspunten, als die er zijn.
Aan de hand daarvan kunnen we specifieke afspraken maken voor het oplossen van de benodigde punten, zodat u altijd volledige controle houdt over inzet, planning en kosten.

Uw voordeel

Als u een juridisch abonnement afneemt:

1) kunt u met korte vragen altijd kosteloos bellen; er gaat niet meteen een teller lopen.
2) bent u altijd verzekerd van beschikbaarheid voor de afgesproken dagen/uren.
3) kunt u op uw locatie gebruik maken van de diensten, maar ook telefonisch of op afstand.
4) is het voordeel dat uw jurist ingewerkt raakt en uw onderneming steeds beter leert kennen.
5) hebt u een eigen jurist, maar niet in dienst.
6) hebt u altijd volledige controle over besteding en kosten.
7) worden uw juridische zaken altijd snel en professioneel voor u geregeld.
8) bepaalt u altijd zelf de tijdsbesteding; bij u op kantoor of juist niet; die vrijheid houdt u.

Neem contact op voor prijzen en spelregels.