failliet

Iedereen weet wel dat hij of zij niet in een faillissement terecht wil komen, maar wat is een faillissement nou eigenlijk precies?

Hier vindt u een aardige beschrijving.

Faillissementspreventie

Over het algemeen is het voor alle partijen beter als een faillissement wordt voorkomen. Immers, u blijft zelf de controle houden, en problemen kunnen vaak nog worden opgelost zonder dat voorwaarden voor ontbinding van lopende overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld die met de bank) ingaan.
Ook voor schuldeisers is er vaak meer te verdelen, als niet ook nog de beloning van de curator uit het actief moet worden voldaan.

Wat kunt u (nog) doen?

In geval van Insolventie of dreigend faillissement van uw onderneming moet u snel handelen.
Maar wat gaat u doen? Mocht het daadwerkelijk tot een faillissement komen, dan zal de curator in elk geval kijken wat u als ondernemer in de laatste fase voor het faillissement precies heeft gedaan. Heeft u activa verkocht of heeft u uzelf wel betaald maar andere schuldeisers niet? Welke verplichtingen bent u nog aangegaan met de onderneming?
Op zich mogen die dingen allemaal gewoon, maar niet alles mag meer, en de curator controleert tot een jaar terug! Het is dus goed om u bij dreigend faillissement goed te laten informeren en adviseren over wat u wel en niet kunt doen Zo kunt u voorkomen dat u later in de problemen komt met de curator en dat transacties of betalingen teruggedraaid worden op grond van Actio Pauliana.

Juridische positie

Veelal zult u een faillissement willen voorkomen en zult u in gesprek moeten met schuldeisers, bank en belastingdienst. Ook dan is het goed om te weten wat uw juridische positie naar al die partijen is en wat u nog kunt afspreken, maar ook moet. Anderen zullen veel van u vragen, maar is dat wel terecht?
Welke zekerheden hebt u gegeven. Bent u persoonlijk aansprakelijk voor sommige of zelfs alle schulden? Alle reden om dit goed te onderzoeken.

Er is vaak nog best veel mogelijk om echte problemen te voorkomen en schuldeisers zijn vaak best bereid mee te werken, maar goede faillissementspreventie vraagt wel om een plan.

Zorg er dus voor dat u, met de juiste hulp, een faillissement kunt afwenden, door met uw schuldeisers in gesprek te blijven, en door uw eigen focus vol te leggen bij uw overlevingsstrategie.

U kunt vaak nog best veel doen als faillissement dreigt, maar doe dan wel de juiste dingen en laat u adviseren.
Hulp is nooit ver weg.

faillissement.