Faillissementspreventie

 

Iedereen weet wel dat hij of zij niet in een faillissement terecht wil komen, maar wat is een faillissement nou eigenlijk precies?
Op de pagina over faillissement vindt u een beschrijving.

Over het algemeen is het voor alle partijen beter als een faillissement wordt voorkomen. Immers, u blijft zelf de controle houden, en problemen kunnen vaak nog worden opgelost zonder dat voorwaarden voor ontbinding van lopende overeenkomsten (bijvoorbeeld die met de bank) ingaan.
Ook voor schuldeisers is er vaak meer te verdelen, als niet ook nog de beloning van de curator uit het actief moet worden voldaan.

Wat kunt u (nog) doen?

In geval van insolventie of dreigend faillissement van uw onderneming moet u snel handelen.
Maar wat gaat u doen? Mocht het daadwerkelijk tot een faillissement komen, dan zal de curator in elk geval kijken wat u als ondernemer in de laatste fase voor het faillissement precies heeft gedaan. Heeft u activa verkocht of heeft u uzelf wel betaald, maar andere schuldeisers niet? Welke verplichtingen bent u nog aangegaan met de onderneming?
Op zich mogen veel van die dingen gewoon, maar u mag geen schuldeisers benadelen, en de curator controleert tot een jaar terug! Het is dus belangrijk om u bij dreigend faillissement goed te laten informeren en adviseren over wat u wel en niet kunt doen Zo kunt u voorkomen dat u later in de problemen komt met de curator en dat transacties of betalingen teruggedraaid worden op grond van de actio pauliana.

Juridische positie

Veelal zult u een faillissement willen voorkomen en zult u in gesprek moeten met schuldeisers, bank en de Belastingdienst. Ook dan is het goed om te weten wat uw juridische positie ten opzichte van al die partijen is en wat u nog kunt, maar ook móét afspreken. Anderen zullen veel van u vragen, maar is dat allemaal wel terecht?
Welke zekerheden hebt u gegeven? Bent u persoonlijk aansprakelijk voor sommige of zelfs alle schulden? Sommige schuldeisers zullen u dit voorhouden, dus alle reden om dit goed te onderzoeken.

Er is vaak nog veel mogelijk om echte problemen te voorkomen en schuldeisers zijn vaak best bereid mee te werken, maar goede faillissementspreventie vraagt wel om een goed plan.

Zorg er dus voor dat u, met de juiste hulp, een faillissement kunt afwenden, door met uw schuldeisers in gesprek te blijven. En door u volledig te richten op uw overlevingsstrategie.

U kunt vaak nog best veel doen als faillissement dreigt, maar doe dan wel de juiste dingen en laat u adviseren.
Hulp is nooit ver weg.

Veel ondernemers komen nauwelijks meer aan ondernemen toe. Ze zijn verkapte crisismanagers geworden. Geldt dat ook voor u? Is uw onderneming nog levensvatbaar?

Die ondernemers herkennen dit:

  • betalingsproblemen,
  • onbetaalde vorderingen,
  • failliete debiteuren,
  • opgedroogde liquiditeit,
  • hoge schulden.

 

De afdeling bijzonder beheer van de bank roert zich of misschien wordt het krediet opgezegd. Incassobureaus bellen om de haverklap en deurwaarders staan aan de deur met dagvaardingen. De Belastingdienst of een andere schuldeiser heeft beslag gelegd, of iemand heeft zelfs al uw faillissement aangevraagd? Het kan ook zijn dat u kampt met overtollig personeel, een te duur bedrijfspand of andere verplichtingen waardoor uw onderneming verlies lijdt.

U ziet door de bomen het bos niet meer, weet niet waar u aan toe bent en loopt het risico dat uw levenswerk u uit handen glipt. Vaak zijn er oplossingen voorhanden, die structureel bijdragen aan het behoud van uw onderneming. Daarvoor is specialistische kennis en ervaring nodig. Denk daarbij aan een jurist die een schuldenregeling voor u treft met uw schuldeisers, of aan een jurist die een reorganisatie begeleidt of die voor u opnieuw onderhandelt over dure contracten .

U hebt rust nodig om te kunnen ondernemen. Dan kunt u weer gewoon geld verdienen, zodat het tij gekeerd kan worden. Voorkom faillissement! Ik help u daarbij.

Veel faillissementen zijn feitelijk onnodig. Ondernemers wachten vaak te lang met noodzakelijke ingrepen. Daardoor ontstaat een neerwaartse spiraal, die soms niet meer doorbroken kan worden. Vaak eindigt deze zelfs in een faillissement.

Dit levert doorgaans voor de betrokken ondernemers grote financiële en emotionele schade op. Ook voor werknemers, leveranciers en de maatschappij als geheel heeft een faillissement vaak grote gevolgen.

Levensvatbare ondernemingen hoeven niet failliet te gaan. Zo bereiken wij dat.

Na een gedegen inventarisatie volgt een concreet plan met concrete hulp en een heldere kostenindicatie.

Soms kan volstaan worden met een schuldenregeling. In andere gevallen is een reorganisatie noodzakelijk en begeleiden wij die. Ook het heronderhandelen over contracten kan soelaas bieden.
In alle gevallen geldt dat we de juiste expertise inzetten op elk concreet probleem.

Emerges B.V

  • inventariseert,
  • stelt de juiste specialist aan u voor en
  • voert de regie.

 

Vanzelfsprekend doen wij dit steeds in nauwe samenspraak met u.