Werkkapitaal is de levensader van de onderneming.
Werkkapitaal is de levensader van de onderneming.

 

Werkkapitaal en Financiering

Werkkapitaal bestaat kort gezegd uit debiteuren, voorraad & onderhanden werk, en crediteuren.
Het is de levensader en een grote bron van financiering van elke onderneming. Een te hoog werk kapitaal betekent een enorme behoefte aan extra Eigen vermogen en/of Vreemd vermogen om dat hoge werkkapitaal te financieren.

Vreemd vermogen is in deze tijd vaak moeilijk aan te trekken. Het is duur, en zodra het dient om werkkapitaal te financieren haken heel veel vreemd vermogen verstrekkers (zoals banken) vrijwel altijd direct af.
Eigen vermogen is soms wel te verkrijgen ter financiering van werkkapitaal. Maar aantrekken van eigen vermogen impliceert het afstaan van aandelen en dus belang in en zeggenschap over de onderneming.

Geoptimaliseerd werkkapitaal is vaak, maar lang niet per se, laag. Het vermindert dus de (externe) financieringsbehoefte en verhoogt de kasstroom.

Werkkapitaal verbeteren en optimaliseren kan door:
● het eerder factureren van voorraden en/of onderhanden werk
● het verlagen van debiteuren; niet door minder te factureren maar wel door sneller te incasseren
● het goed omgaan met crediteuren cq het goed regelen van schulden

Werkkapitaal cashflow kasstroom
Voor werkkapitaal is deze richting van de beweging juist goed.
Te hoog werkkapitaal en de bank

Werkkapitaal optimaliseren is dus cruciaal voor een goede financiering van de onderneming, omdat een te hoog niveau voor de meeste financiers (vooral banken) reden is om af te haken. Het is zelfs vaak reden voor ze om bestaande financieringen op te zeggen. Zorg er dus altijd voor dat bij een financieringsaanvraag of verlengingsaanvraag het werkkapitaal op orde is. En wees voorzichtig met het aanvragen van (extra) financiering voor werkkapitaal en zolang het bestaande niet op orde is. U zult niet de eerste zijn die als reactie van de bank een uitnodiging van Bijzonder Beheer ontvangt.

Financiële moeilijkheden

Voor ondernemingen met liquiditeitsproblemen moeten heel goed letten op korte termijn werkkapitaal en korte termijn kasstromen.
Een goed beheer van werkkapitaal en kasstromen is in hoge mate bepalend voor de overlevingskans. Daarnaast dient natuurlijk een herstelplan, gericht op verbetering op lagere termijn, te worden gemaakt.
Dit laatste is zinloos als het op korte termijn niet heel goed worden beheerd.